Hali Buli Hamerinka

Kasa chobar Hamerin haponka Halin Bulin uspindhan qansan dameda daamee.

Qansana kaa raqadhan latee

image
Matiyoos 1
Hansha
Terms & Conditions

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.